Game Kuban Forums  

Вернуться   Game Kuban Forums > Пользователи

deniys deniys вне форума

Junior Member

Публичные сообщения

Показано с 1 по 2 из 2 публичных сообщений
 1. optimustrolai
 2. ketoanbiz
  07.02.2017 07:42
  ketoanbiz
  Nghị định 139/2016/CP-NĐ: Quy định về lệ phí môn bài mới
  Link: https://goo.gl/4TkHJM
  Luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực 01/01/2017
  Link: https://goo.gl/Qw3WI9
  Thông tư 133/2016/TT-BTC- Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Link: https://goo.gl/0SVFpV
  Thông tư 95/2016/TT-BTC: Hướng dẫn mới về đăng ký thuế
  Link: https://goo.gl/Lp5oLO
  Thông tư 147/2016 /TT-BTC: Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định
  Link: https://goo.gl/b94cA3
  Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định lệ phí trước bạ mới năm 2017
  Link: https://goo.gl/b9QxB6

Статистика

Всего сообщений
Публичные сообщения
Total Thanks
Дополнительная информация
 • Последняя активность: 23.02.2015 17:14
 • Регистрация: 20.01.2015
 • Рефералы: 0

Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +5.