Game Kuban Forums  

Вернуться   Game Kuban Forums > doxhjzh

Диалог между doxhjzh и timkiem
Показано с 1 по 1 из 1 публичных сообщений
 1. timkiem
  18.09.2017 14:47
  timkiem
  Võ Đạo không được, vậy thì học văn thôi.
  Ky thuat lua chon phan tu kiem tra trong kiem toan bao cao tai chinh
  Phan tich BCTC nhung han che va thach thuc doi voi ke toan truong
  Luu y khi lap bao cao tai chinh theo thong tu 200/2014/TT-BTC

  Ngọc Lam quốc võ phong thịnh hành, học văn cũng không có nhiều tiền đồ lắm, nhưng dù sao so với một người tầm thường không có việc gì làm thì vẫn tốt hơn nhiều.

Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +5.